Podatki i złoto

Osoby, które inwestują w metale szlachetne nie mogą zapomnieć o skutkach podatkowych. Chodzi tutaj przede wszystkim o ewentualne podatki od sprzedaży złota czy inne zobowiązania publicznoprawne.

Podatek VAT od złota

Inwestorzy muszą zwrócić szczególną uwagę na przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług. Koniecznie trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że wynika z niej, iż złoto inwestycyjne jest traktowane jak waluta, a nie surowiec. Oznacza to tym samym, że złote monety czy sztabki złota nie będą obarczone podatkiem VAT.

Godny uwagi jest również fakt, że wspomnianym podatkiem VAT nie będą obarczone tylko i wyłącznie produkty, które zostały wykonane ze złota, a także spełniają określone warunki:

– rok produkcji późniejszy niż 1800,
– status legalnego środka płatniczego w kraju pochodzenia,
– wykonanie ze złota próby przynajmniej 900.

Podatek dochodowy od sprzedaży złota

Inwestorzy muszą zdawać sobie sprawę, że w przypadku omawianego złota inwestycyjnego może pojawić się także obowiązek zapłacenia podatku dochodowego. Jak wiadomo zakup omawianego metalu szlachetnego można potraktować, jako formę inwestycji z pewnym horyzontem czasowym. Oczywiście inwestycja została także podjęta, by osiągnąć zysk.

W przypadku, gdy cena sprzedaży będzie wyższa od zakupu inwestor może spodziewać się naliczenia 19-procentowego podatku. Inwestycja może być także rozliczona na ogólnych zasadach. Godny uwagi jest fakt, że przepisy nie są tak restrykcyjne dla osób prywatnych. Warto bowiem wiedzieć, że intencją osoby zaopatrującej się w złoto może nie być tylko i wyłącznie osiągnięcie zysku, ale również chęć przechowywania swojego majątku.

Należy mieć świadomość, że według przepisów prawa złoto inwestycyjne może zostać uznane za formę przechowywania kapitału, jeżeli jego sprzedaż nie nastąpi przed upływem pewnego terminu. Obecnie uznaje się, że inwestor nie ma obowiązku zapłacenia podatku dochodowego jeżeli sprzeda złoto inwestycyjne później niż pół roku po jego zakupie.

Gdzie można sprzedać złoto inwestycyjne?

Warto wiedzieć, że obecnie nie ma praktycznie żadnego problemu ze sprzedażą złota. Rekomendowane jest jednak postawienie na skup złota Gorzów. Należy odwiedzić przede wszystkim takie miejsce, gdzie zostanie wykonana profesjonalna wycena przy użyciu fachowych narzędzi do badania tego metalu.

Potrzebujesz szybkiej odpowiedzi ?

Czekamy na Twój kontakt