Złoto inwestycyjne

Złoto, zaliczane do metali szlachetnych, niezmienną od tysiącleci popularność zawdzięcza swoim niezwykłym właściwościom fizycznym i chemicznym. Kowalność i ciągliwość, to walory cenione przez jubilerów. Trwałość i nieuleganie wpływom czynników zewnętrznych doceniają zarówno użytkownicy biżuterii jak i nowoczesnej technologii.
Przedmioty ze złotego kruszcu, które są przedmiotem obrotu w firmie skup złota Gorzów, rzetelnie sprawdzone i uczciwie wycenione mają wszelkie walory złota inwestycyjnego, choć dla graczy giełdowych i dla bardzo zamożnych ludzi to pojęcie oznacza coś więcej, niż drobiazgi wykonane przez jubilera.

Inwestycje na lata
Szacuje się, że do tej pory na całym świcie wydobyto około 20% wszystkich zasobów złota. Ludzkość czyni to od tysięcy lat. O tym jak ważne i wartościowe jest złoto może świadczyć fakt, że niemal całe do tej pory wydobyte złoto ciągle jest w obrocie.

Lata wojen i wielkich kryzysów gospodarczych ukazały słabość papierów wartościowych oraz walut. Ze wszelkich dziejowych burz i zawirowań tylko złoto wychodziło obronną ręką, zachowując swoją siłę nabywczą.
Oczywiście siła nabywcza złotego kruszcu ulegała zmianom, szczególnie gdy na rynkach pojawiały się jego znaczne ilości. Tak było w Europie, gdy w XVI i XVII w. do portów zawijały hiszpańskie i portugalskie galeony wypełnione złotem zrabowanym w Nowym Świecie lub, gdy na Alasce wybuchła dziewiętnastowieczna gorączka złota.

Jak inwestować w złoto?
Wielce gracze giełdowi inwestują w złoto często za pośrednictwem różnych instrumentów finansowych, wśród których papiery wartościowe odgrywają rolę wiodącą.

Wielu inwestorów znacznie wyżej ocenia zakup złota w sztabkach lub w postaci monet bulionowych. Inwestowanie w złoto w Polsce, poza oczywistą korzyścią jaką jest bezpieczna lokata, daje również korzyści pośrednie polegające na zwolnieniach z niektórych podatków. Zakup sztabek lub monet bulionowych nie jest obarczony podatkiem VAT, a ze sprzedaży złota przetrzymanego co najmniej pół roku od chwili zakupu nie płaci się tak zwanego podatku Belki, czyli podatku dochodowego od inwestycji bankowych.

Każdy może inwestować w złoto
Handel złotem nie jest obwarowany żadnymi przepisami, które zabraniałyby tego procederu komukolwiek. Zakup w legalnych źródłach lub zbywanie złota w licencjonowanych skupach (patrz skup złota Gorzów) może być udziałem każdego.

O ile zakup typowej sztaby złota ważącej 400 uncji jubilerskich trojańskich jest ponad możliwości przeciętnego obywatela, to kupno mini sztabki o wadze 1 grama do trudnych nie należy – w ten prosty sposób można zabezpieczyć swoje oszczędności przed skutkami inflacji.

Potrzebujesz szybkiej odpowiedzi ?

Czekamy na Twój kontakt