Czy złoty polski jest złoty?

Złoty polski jako waluta obowiązująca na terytorium RP został wprowadzony do obiegu w okresie dwudziestolecia wojennego. Emisja silnej waluty opartej na parytecie złota była największym polskim sukcesem gospodarczym tego okresu, a zdaniem wielu ekonomistów nawet w całej historii naszego państwa.
Czy współczesny złoty, którym posługujemy się na co dzień, ma taką siłę, jak złotówki przedwojenne?

Siła nabywcza, czyli ile mogę za to kupić
Codzienność gospodarcza dla przeciętnego obywatela oznacza robienie zakupów lub dokonywanie płatności oraz innych transakcji, w których złoty polski jest walutą podstawową. Również skup złota Gorzów to miejsce, gdzie po dokładnej i rzetelnej wycenie osoby zbywające złoto otrzymują uczciwe wynagrodzenie wypłacane w złotych polskich.

Siła nabywcza waluty w każdym kraju mierzona jest ilością towaru, jaki za określoną kwotę można zakupić. Porównywanie cen w stosunku rocznym wyrażane jest w procentowych wartościach, które określa się mianem inflacji. Jeśli średni wzrost cen w ciągu roku wyniósł 5%, to oznacza, że o tyle samo spadła siła nabywcza złotego.

Sposoby na inflację
Spadki wartości pieniądza są powodowane nie tylko wzrostem cen, ale również zależą od wielu wskaźników giełdowych. Najgroźniejsze dla walut są spekulacje walutami oraz kruszcami. Tylko silne waluty, szczególnie te, które oparte są na parytecie złota, przetrwać mogą największe zawirowania na rynkach walutowych.

Co znaczy parytet złota?
To nic innego jak posiadanie zabezpieczenia w postaci kruszcu. Złoto w fizycznej formie przechowywane w skarbcach ma wartość najwyższą. Choć wiele transakcji w handlu złotem, to transakcje związane z kupnem – sprzedażą różnych instrumentów finansowych, to biorąc pod uwagę fakt, że wartość papierów opiera się głownie na zaufaniu nic nie przebije wartości złota realnego zamkniętego w skarbcach bankowych.

Polska, podobnie jak większość państw świata, stara się kupować złoto i przechowywać je w skarbcach. Nasze rezerwy, którymi zarządza Narodowy Bank Polski, przechowywane są w Banku Anglii w Londynie.
Według raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego polskie rezerwy złota wynoszą obecnie ponad 116 ton kruszcu. W roku 2018 wykorzystując spadek cen na giełdach NBP dokonał zakupu ponad 13 ton złota.

Dzisiaj polska rezerwa ma wartość ponad 21 miliardów złotych. To bardzo dużo, ale cóż to znaczy w zestawieniu z rekordzistą czyli Stanami Zjednoczonymi, które przechowują w Fort Knox 8133 tony złotych sztabek o wartości niemal 1,5 biliona złotych!

Potrzebujesz szybkiej odpowiedzi ?

Czekamy na Twój kontakt